התשלמויות וסיורים

אנו מזמינים אתכם להצטרף לאחד מהשתלמויות, הקורסים והסיורים הפתוחים לציבור הרחב.
להנות מחוייה ירושלמית מקורית ומתכנים מעמיקים ומעשירים במגוון המסלולים הפתוחים 

ירושלים מאה שנה עם מאיר דנא פיקאר

בקורס הזה נתמקד בהתפתחותה של ירושלים בשנות ה-20 של המאה הקודמת ונלמד על התהליכים שהתרחשו בעיר ב-100 השנים שחלפו.
סיור חדש