השתלמות תו תקן – בוטניקה בדגש טבע עירוני

מוכר לתו תקן ירושלים והר-שפלה

השתלמות בוטניקה בדגש טבע עירוני
נסייר בין ריאות ירוקות בעיר ירושלים ונעסוק בעולמם המרתק של הצמחים. צמיחה ונביטה, הערך האקולוגי והכלכלי של הצמחים בעולמנו, תפקידם כיוצרי נוף, חשיבותו של הטבע העירוני ודרכי הפעולה לשמירתו.  כן נעסוק בשילוב תכנים אלו בעולם ההדרכה…

תכנים מרכזיים:
– בוטניקה
– הדרכת בוטניקה
– טבע עירוני
– זואולוגיה לפרטים והרשמה:  02-6264488 | www.reshit.org