סקירה היסטורית בית המקדש השני

סקירה היסטורית בית המקדש השני
פרופסור יהודה עוגן
פרופסור יהודה עוגן