סקירה היסטורית בית ראשון

סקירה היסטורית בית ראשון
ד"ר ראובן ישראלי
ד"ר ראובן ישראלי