הוצאות הספרים של ראשית

 המרכז לסיורים ולימודי ירושלים פועלת לחקר עברה הנסתר של ירושלים ושל מקומות ואירועים על מנת שלא ישכחו מהלב.
העמותה פועלת כמרכז מחקר ע"י הוצאת ספרים

עורי צפון חלק א'-

יוסי שפנייר

עורי צפון חלק ב'

יוסי שפנייר

קהילה יהודית בעזה

חגי הוברמן

חסיד של ארץ ישראל

סיפור חייו של ר' ניסן ב"ק

אל מים רבים אשר בגבעון

מאיר רוטר

בדבקות ובאמונה

מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א

מבית לחם לירושלים

בריכות שלמה