השתלמות תו תקן – ליפתא

מוכר לתו תקן ירושלים והר-שפלה

אל מסתריו של כפר קדום
נפגוש את האתר בכתובים- מן המקרא ועד המאה ה11.
נעסוק במרחב הכפרי ויחסיו עם העיר (ירושלים)
נתייחס להתפתחות הבניה הכפרית הערבית – משלב המגורים במערה טבעית, דרך הרחבתה, בניה בסיסית בשיטות מסורתיות ובניה מודרנית הכוללת שימוש בקורות פלדה. נעסוק בחקלאות כפרית ובקשר של בנאי אדם לטבע סביב- התלות במעיין השכבה הנובע, חקלאות וערוצי כלכלה נוספים. נכיר את המורכבות האקולוגית, את תכנית 3036 לבינוי מחדש של המקום והמאבק החברתי-פוליטי- אקולוגי שהתפתח סביבו.
סיפורו של מקום:
יחסי הכפר ליפתא והישוב היהודי בא"י במאה ה20 ועד לאחר הקמת המדינה.
קורות הישוב מי נפתוח ואכלוסו בעולים חדשים
סוף הישוב היהודי במקום והסכם פינוי פיצוי.

נושאים נוספים להתייחסות:
שביל סובב ירושלים, פארק התנ"ך, חוות טור סיני, קו הרכבת לירושלים ועוד.

תכנית ומסלול:
לוז מסודר לפי שעות:
9:00 חניון ליפתא/ מלון ליפתא בוטיק
10:00 מעיין
11:00 התפתחות כפר מבנה בית המגורים, ערוצי כלכלה, יחס מרחב כפרי לעיר
13:00 הפסקה
13:30 קרבות תש"ח, ההתיישבות במקום
כנופיית ליפתא ותהליכים נוספים שעברו על המקום
14:30 מאבקים משפטיים, ירוקים ולאומיים.
 
לפרטים והרשמה:  02-6264488 | www.reshit.org