מחשבת ירושלים

היבטים הגותיים ורעיוניים בתולדות ירושלים

ימי שלישי במכללת ליפשיץ
הרצאה: 17:00-18:00
סיור: 18:00-19:30

י"ד חשון 8/11/22 "אבן השתייה" – ירושלים בבריאת העולם בהגות חז"ל. |  רחוב יפו- מרכז

כ"א חשון 15/11/22 "נתחלקה לשבטים?" – שאלת מעמדה הלאומי של ירושלים בימי ההתנחלות. | רחוב יפו- מערב

כ"ח חשון 22/11/22 "עיר הבחירה" – למה נבחרה דווקא ירושלים? | רחוב בן יהודה – מפגש זה יועבר ע"י המרצה טובה קלר. 

ה' כסלו 29/11/22 "הגאוגרפיה של הקדושה" – קדושת המקום במחשבת ישראל. | רחוב המלך דוד

י"ב כסלו 6/12/22 "הגאוגרפיה של הטומאה" – טומאת מתים בירושלים? | רחוב הלל וסביבתו

י"ט כסלו 13/12/22 "מי שלא ראה…" – סיור וירטואלי בהר הבית ובבית המקדש השני. | משכנות שאננים

ג' טבת 27/12/22 "בגלל שנאת חינם – א'" – המצב החברתי בירושלים בסוף תקופת הבית השני. | רחביה

כ"ד טבת 17/1/23 "בגלל שנאת חינם – ב'" – המצב החברתי בירושלים בסוף תקופת הבית השני. | רח' דוד המלך ומשכנות שאננים

ב' שבט 24/1/23 "ויהי אחרי…" – משמעות המשבר לאחר חורבן הבית השני. | נחלאות מרכז

ט' שבט 31/1/23 "ירושלים החדשה?" – הפולמוס התאולוגי בין יהדות לנצרות בתקופה הביזנטית. | נחלאות מערב

ט"ז שבט 7/2/23  "עפרות דביר נחרב" – ביקורי ריה"ל ורמב"ם בירושלים הצלבנית. |  מחנה יהודה- הדווידקה

כ"ג שבט 14/2/23 "כל המקודש מחברו חרב מחברו" – התיישבות רמב"ן בירושלים הממלוכית. | רחוב הנביאים מזרח

ל' שבט 21/2/23 "הפרושים" – ירושלים בהגות המתיישבים האשכנזים הליטאים במאה ה-19. | רחוב הנביאים מערב

ז' אדר 28/2/23 "החסידים" – ירושלים בהגות המתיישבים האשכנזים החסידים במאה ה-19.| המושבה הגרמנית

כ"א אדר 14/3/23 "ציון או ירושלים?" – ירושלים במשנת הרב קוק. | מתחם התחנה, גבעת התנ"ך

כ"ח אדר 21/3/23  "סלע קיומנו?" – בין תל אביב לירושלים. | אבו תור

עלויות:
סדרה: 16 מפגשים: 580 ₪ ₪
מפגש בודד, שיעור וסיור: 50 ₪