סיור ואזכרה לאלמוני בית קברות סמבוסקי

גם השנה נצא להשיב את כבודם של עניי ירושלים

כנס סמבוסקי ראשית ירושלים