סיור בעקבות שיירת הדסה

ראשית ירושלים מזמינה את הציבור לסיור בעקבות השיירה

סיור בעקבות שיירת הדסה ראשית ירושלים

מסלול:

10:00 מפגש בכיכר ציון
– רחוב החבצלת – חזית מכללת הדסה וסיפורה של הדסה בירושלים
– עמדת בית תורג'מן, מעבר מנדלבאום,  קו עירוני תש"ח תשכ"ז
– עליה לאנדרטה וסיפורה של השיירה.
באנדרטה – טקס זכרון קצר.

סיום משוער בשעה 13:00