אל הגיא המתחדש

שער שכם ראשית ירושלים
נתחיל את הסיור בשער שכם ועמוד המדידה של ירושלים, נלך לאורך רחוב הגיא ברובע היהודי המתחדש, נראה את בית ויטנברג, ישיבת עטרת ירושלים, הכותל הקטן ונסיים ברחבת הכותל