בדרך לרמת רחל

סיור וסיפור על קיבוצם של בוני ומגיני ירושלים