נחל מטע

נחל מטע
נלך על דרך רומית עתיקה העולה לירושלים עליה הלכו עולי רגל לירושלים בתקופות שונות. נעבור דרך חורבה של כנסיה וחאן דרכים עתיק עם פסיפס מרהיב. נרד לתוך נחל מטע שם נעבור דרך שתי מעיינות קטנים ויפיפיים, נמשיך במעלה הנחל ונסיים במושב מטע. ניתן להתחיל את הסיור בחאן וכך לקצר את הסיור בכשעה. אורך הסיור – כ-3 שעות.