תשובת נשים- בעיר העתיקה

סיור בעיר העתיקה ירושלים
על ייחודן של בנות ציון וירושלים, מידותיהן ופועלן. איך וכיצד השפיעו בנות ירושלים על מהלך ההיסטוריה הרוחני והגשמי של העם היושב בציון. תפילת נשים ייחודית וכנה בימים של תשובה וסליחה כחיבור לעצמי ומתוך כך לתשובת האומה. נשות המקרא, רחל אשת ר' עקיבא, אשתו של אבא חלקיה, קרישה ברמן, אסתר ציילינגולד ועוד. הסיור מתקיים בסמטאות העיר העתיקה. ניתן להתחיל בשכונות משכנות שאננים וימין משה. אפשרות לשילוב ביקור בקבר רחל ו/או בקבר שמואל הנביא. משך סיור: 2.5-3 ש