הרצאות: יהודי עולמי

סדרת הרצאות מקוונת עם ראשית ירושלים ונתי מלחי.
בעקבות החוקר הרב אליהו בירנבוים