הכנסים שלנו

 על ידי אירועים וכנסים בתאריכים משמעותיים המרכז לסיורים ולימודי ירושלים פועל לשמר את ההיסטוריה הייחודית של ירושלים ולהעלות על נס את האירועים המכוננים בעברה

כנס מאורעות תרפ"ט

כנס אזכרה למאורעות תרפ"ט

כנס סמבוסקי

אזכרה לאלמונים בית הקברות סמבוסקי

יום עיון עשרה בטבת

עיונים ביום הקדיש הכללי

אזכרה שיירת הע"ח

אירוע זיכרון לחללי שיירת הדסה – שיירת הע"ח.
12.11.2021