מבצעי חורף מיוחדים לבתי ספר

סדרת סיורים בימי שישי אחת לשבועיים

 
המדרגה לגן עדן
דרך אלון – חרבת כיליה, עין סמיה, חרבת ג'בעית.
ט"ו כסלו (19.11.21)
 
זיכרונות בבקעת יריחו
טריק אבו ג'ורג' – מבואות יריחו, בית הכנסת בנערן, עין עוג'ה.
ו' טבת (10.12.21)
 
בית הערבה וארץ המנזרים
מעבר לגדר דרומי – בית הערבה הישנה, ארץ המנזרים, קאסר אל יהוד.
י"ג טבת (17.12.21)
 
שקיעתו של בית חשמונאי
סרטבא – טיפוס ממוצב הגדרון אל הסרטבא.
כ"ז טבת (31.12.21)
 
סיפורים ומסורות על הדרך לירושלים
כביש 1 – השומרוני הטוב, תצפית על מנזר סנט ג'ורג', נבי מוסא.
י"ב שבט (14.1.22)
 
לפרטים והרשמה:  02-6264488 | www.reshit.org
 
 
על הדרך קדימה