תרבות יום א'

סדרת הרצאות - בין תנ"ך לציונות

 
תאריך: 16.1
מרצה: הרב יצחק לוי
נושא: מבט מקראי על ערי התנ"ך המרכזיות
חלק א: מה בין שכם ובית אל לחברון וירושלים?

חלק ב: נעמוד על צביונן ומהותן המנוגדות לעיתים של הערים ונבקש לראות מה היחס ביניהן.

תאריך: 23.1
מרצה: עדיאל איש שלום
נושא: הרצל -האיש והאגדה

חלק א: על היחסים שבין הרצל והיהדות, יהודי מתבולל עם תוכניות התנצרות או נביא ומשיח בדורו?

חלק ב: סיור וירטואלי בעקבות מסעותיו של הרצל בארץ ובעולם.

 
תאריך: 30.1
מרצה: שרה ברנע
נושא:תלמידי הגר"א- בחייהם ובמותם
חלק א: בעקבות קברי תלמידי הגר"א בהר הזיתים ותהליך שיקומם
חלק ב: מפעל חייהם בבניית ירושלים
 
תאריך: 6.2
מרצה: פרופ' אריה אלדד
נושא:'דמע ונגה, דם וזהב'- שירת אורי צבי גרינברג
חלק א: מקורות שירתו של אצ"ג.
חלק ב: השירה הלוחמת.
 
תאריך: 13.2
מרצה: שרה ברנע
נושא:מוצא- הסיפור שמאחורי המושבה
חלק א: מושבה חקלאית ראשונה מחוץ לחומות.
חלק ב: ארז (ברוש) הרצל כסמל לנטיעה הציונית בארץ.
 
תאריך: 20.2
מרצה: גברי אסולין
נושא: בית וגן- שכונת הגנים הגבוהה בעולם
חלק א: סיפורה של בית וגן כתופעה המבשרת על הקמת החברה הדתית-לאומית.

חלק ב: בין המזרחי לחברה החרדית- האם בית וגן ההיסטורית עדיין מגשרת בין החברה החרדית לציונית?

 
תאריך: 27.2
מרצה: הרב אפי ולץ
נושא:'תן לי יבנה וחכמיה'
חלק א: המשך או מהפכה?
זהות, סמכות, מוסדות ומעמדם של חכמים.
חלק ב: לימוד תורה, תפילה ומועדים- מפעלם של חכמי יבנה.
 
תאריך: 6.3
מרצה: נאוה שריג
נושא: דוד בן גוריון- האיש והאדמה
חלק א: דוד בן גוריון
חלק ב: ההתיישבות בנגב בעשורים הראשונים בדגש שדה בוקר
 
תאריך: 13.3
מרצה: הרב אפי ולץ
נושא: עולם ההלכה- מתרבות של מחלוקת לפסיקה
חלק א: קוים לדמותה של המחלוקת – מתי נוצרה, ביטויה ודרכי התמודדות.
חלק ב: פסיקת ההלכה- מפעלו של הבית יוסף כצומת היסטורי.
 
תאריך: 20.3
מרצה: גברי אסולין
נושא: בית הכרם- 'היהלום שבכתר'
חלק א: צווארון לבן וחולצה כחולה- על מייסדי השכונות שבגבולות בית הכרם היום.
חלק ב': בין דוד ילין ליוסף וייץ. תפקידם של אנשי הסמינר ותושבי השכונה בחינוך דור הראשונים במדינה
 
תאריך: 27.3
מרצה: הרב יצחק לוי
נושא: 'המקדש והשלום'
חלק א: האם אמנם חסר מקדש? מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו
חלק ב: המקדש-מקור חיות עולמי?
 
תאריך: 3.4
מרצה: עדיאל איש שלום
נושא: ליפתא: אל סודותיו של כפר קדום- סיור וירטואלי בשני חלקים.
חלק א: מן העת העתיקה ועד מלחמת העצמאות
חלק ב: מקום המדינה ועד היום
 
 
לפרטים והרשמה:  02-6264488 | www.reshit.org
 
 
הרצאות