יום עיון עשרה בטבת

עיונים ביום הקדיש הכללי

בתכנית: 
 
♦ 10:00-11:30: "עדויות דוממות" – סיור במוזאון היכל שלמה | בהדרכת מעין שריה-אוצרת, גברי אסולין

נעבור בין חפצים שהשאירו אחריהם שורדי השואה ונתרמו למוזאון.
נשמע את סיפורי ההצלה שנכרכו במוצגים בינהם ספר התורה מקראוטהיים גרמניה ומנורת החנוכה מרחוב טלומצקה בוורשה. באמצעות המוצגים נדבר על המעפילים והחולמים ועל דמויותיהם המיוחדות של הרב הרצוג ויהודה ליב ביאלר ועל עיצוב הזיכרון.

בנוסף פתיחת תערוכה ומפגש קצר עם האמן שלום קלנר, שורד שואה, שעיקר עבודותיו בפיסול בעץ בדגש על המסורת וההיסטוריה היהודית ועל תקומת עם ישראל בארצו.

♦ צעידה למרכז בגין

♦ 12:00-12:15: פתיחה | ראשית ירושלים

דברי ברכה | סגנית ראש העיר ירושלים – הגב' חגית משה , הרצל מקוב – ראש מרכז בגין

12:15-13:00: "פאר תחת אפר: נס" תחייתה של החברה החרדית לאחר השואה | ד"ר מיכל שאול, ראש המחלקה להיסטוריה במכללת הרצוג.

♦ 13:00-13:45 'שורשיו הקדומים של המאבק היהודי בנאציזם' | פרופ' ישראל רוזנסון     

עיון בסוגיית הלל הזקן והאיש שביקש להקניטו וסוגיות רלוונטיות אחרות.

♦ 13:45-14:30 גבורה חרדית במרד גטו ורשה | יוסי סוויד

♦ 14:45 – סיום ותפילת מנחה למעוניינים

עלות: 20 ש"ח

לפרטים והרשמה:  02-6264488 | www.reshit.org
 
 
יום עיון עשרה בטבת