כנס י' בטבת

עיונים ביום הקדיש הכללי

כנס עשרה בטבת
עיונים ביום הקדיש הכללי
יום שלישי| י' בטבת תשפ"ג| 3.1.23
מורשה לירושלים:80 שנה למרד גטו ורשה

10:00-11:30 סיור רגלי| מדריך: גברי אסולין
**בין ורשה לירושלים- היישוב החדש והיישוב הישן לנוכח השואה*
הרובע היהודי הכיל בתוכו מאז ומעולם קהילה קטנה ומגוונת של יהודים. בסיור נעסוק בתגובה המקומית למאורעות השואה, נדבר על פליטים מאירופה ויהודים מקומיים, על תפילות ומעשים טובים, נחפש היכן הסתובבו סטודנטים וניסו להביא לתיקון עולם ונסיים באגדה עתיקה על שופר.
כולל ביקור בבית כנסת 'החורבה'.
** מספר המקומות לסיור מוגבל.

11:30 צעידה למרכז מורשת בגין

12:00 פתיחה ודברי ברכה

12:15 פרופ' נתן כהן- המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן
על פי תהום: יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם.

13:00 אברהם דסקל-מורה דרך, מרצה ומוביל מסעות לפולין
'על לוחמים נשכחים'- הימין הציוני במרד גטו ורשה .

13:45 ד"ר חיים שלם- מרצה וסופר בענייני השואה והתקומה
רבנים ומרד גטו ורשה – מיתוס ומציאות.

עלות: 20 ₪

כנס עשרה בטבת ראשית ירושלים