בנות ציון/ בעקבות נשים

נצא למסע שורשים בו נגדיר את מהותה של האישה ביהדות דרך נשות מופת אשר הקדישו את חייהן לאומה לאורך הדורות. סמטאות העיר העתיקה יפגישו אותנו עם דמותן הייחודית של נשות ירושלים: נפגוש נשות חסדים ונשות עסקים, רבנית ולוחמת, מלכה ומקבצת נדבות. רחל אשת ר' עקיבא, הלוחמת אסתר ציילינגולד, הרבנית אורנשטיין, קרישה ברמן ועוד… נשים אשר חותמן נשאר כאן, בירושלים, עד היום.