בעקבות לוחמים בהרי ירושלים

בעקבות לוחמים בהרי ירושלים
על כביש הגבורה – בעקבות דרך בורמה נתחיל את הטיול במצפה הראל. נספר את סיפורה של הדרך העוקפת לירושלים, את סיפורה של חטיבת הראל – וכל זאת על הדגם המיוחד של דרך בורמה! נמשיך רגלית בדרכם של הלוחמים בדרך בורמה, נעבור ליד תמונות שיספרו מעט על הלוחמים, נגיע לעינות סוסין – המקום בו נפגשו הלוחמים. נעלה לישוב נווה שלום, ונסיים בתצפית על עמק איילון. ניסע לאנדרטת מח"ל ונספר את סיפורה של אסתר ציינגולד – הלוחמת מהרובע היהודי. משם ניסע לקסטל, אחד המשלטים החולשים על הדרך לירושלים, שם נספר על גבורתם המיוחדת של המפקדים. נסיים: א. תצפית מהר איתן על ירושלים. ב. נבקר בגבעת התחמושת, נדבר על שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים. ג. סיור בחלקה הצבאית בהר הרצל – אתר הזיכרון הלאומי.