בעקבות נשים

סיור לוחמי המחתרות בירושלים
על ייחודן של בנות ציון וירושלים, מידותיהן ופועלן. איך וכיצד השפיעו בנות ירושלים על מהלך ההיסטוריה הרוחני והגשמי של העם היושב בציון. נשות המקרא, רחל אשת ר' עקיבא, אשתו של אבא חלקיה, קרישה ברמן, אסתר ציילינגולד ועוד