בתי ניסן ב"ק- שמעון הצדיק

בסוף המאה ה 19 הוקמו בירושלים שתי שכונות בסמוך לשער שכם בצפונה של העיר. בכל שכונה התגוררו יהודים שנאלצו לעזוב אותם במאורעות תרפ"ט ובמלחמת השחרור נבקר בשכונות, נספר את סיפורם, ונחזה בגאולתם המתחדשת