ירושלים – מהזית אל המנורה

הכנסת והמנורה
סיור שמתחיל בריאה ירוקה במרכז ירושלים- בעמק המצלבה, בין עצי זית, בתי-בד עתיקים וגתות. נמשיך את טיולנו בקרית הלאום ונחזה בבניין הכנסת ובמנורה הכנסת התנ"כית הצמודה לו. נהנה מיופיו של גן-הורדים ונסיים ליד בית-המשפט העליון.