מחפשים משיח בשכונת הבוכרים

סיפור על שכונה, גאולה, וניסים. נצא במסלול מרחוב משיח ברוכוף, פינת יפו לשכונת הבוכרים.