ממשכן למקדש – משכן שילה

סיור לשילה הקדומה
אל מקום המשכן אשר בשילה. היכן היא דרך האבות? מהו מקום מושבו של עלי ואילו מזכרות נותרו מימי החורבן? על עבודת ד', עבודה זרה ועבודת אדמה מתחדשת. סיור מרגש בארץ בנימין.