נחל פרת

סיור נחל פרת
נצא אל ענתות שעל ספר המדבר לטיול רגלי בנחל פרת. נכיר מקרוב את מחוזות ילדותו של הנביא ירמיהו ונתוודע אל נבואותיו. אחרי שכשוך רגליים במימי מעיינות נחל פרת נעלה להמשך היום בירושלים. תכנים במסלול: מזרע וישימון, ספר המדבר, נחל פרת בתנ"ך, בית המשאבות הבריטי, נבואות ירמיהו, מעיינות בהר, מנזר חריטון – ראשית תנועת הנזירות במדבר