סטף

סיור לסטף
נתחיל מהחניון העליון של הסטף, נרד לכיוון עין ביכורה, נזחל בניקבה ונראה איך אבותינו עיבדו את האדמה בשיטת חקלאות שלחין, נעבור דרך עין סטף ונלך לכיוון עין חינדק, נעבור דרך "הכותל הקטן", טרסה עצומה לחקלאות בעל. אורך המסלול – כ-4 שעות