סיור חנוכיות בזיכרון משה וגאולה​

סיורי חנוכיות
סיור מודרך בשכונות חרדיות, אור החנוכיות יאיר לנו פן נוסף במורכבותה של החברה החרדית על זרמיה ומנהגיה.​