רכס שיירות

נתחיל את המסלול ליד בית מאיר, לשעבר בית-מחסיר, כפר ערבי עוין מאוד שלא נתן לשיירות ההגנה לעלות לירושלים במלחמת העצמאות, נלך לאורך רכס שיירות ונעבור דרך משלטים שונים אשר מהם ירו הערבים על השיירות היהודיות העולות לירושלים, נספר את סיפורם של נהגי המשוריינים, ונדבר על כיבוש הרכס והאזור כולו ע"י הפלמ"ח וההגנה. נסיים באנדרטת המח"ל, לזכרם של מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות. אורך המסלול – כ-3 שעות.